FRIENDSHIP FOREVER

Agora Club Belgium (ACB) verenigt dynamische dames die in vriendschap met elkaar verbonden zijn en dezelfde waarden uitdragen. Ze groepeert alle Agora Clubs van België.

Agora Club is de voortzetting van Ladies’ Circle. Zo zijn de meeste dames in onze club seniorleden van Ladies’ Circle Belgium, waarvan het lidmaatschap eindigt op de leeftijd van 45 jaar. Ook niet-LCB leden zijn van harte welkom. Voor hen geldt de minimumleeftijd van 42 jaar.

ACB is een forum waar ladies – met diverse beroepen, hobby’s en interesses – elkaar ontmoeten en inspireren, waar iedereen zichzelf kan zijn, en waar kleine en grote momenten van solidariteit en warme vriendschap gedeeld worden.

Over ons

AGORA, SWEET IDEAS, STRONG WOMEN

Agora Club Belgium telt bijna 550 actieve leden, verdeeld over 3 zones en 25 clubs. We zijn een jonge structuur en groeien nog steeds, zowel in aantal leden als met nieuwe clubs. Ons statutair jaar begint op 1 juli en eindigt het jaar nadien op 30 juni. Iedere club komt minstens één keer per maand – tussen september en juni – samen bij een gezellige maaltijd.

Het bestuur van een club bestaat uit (minimum) 5 leden: voorzitster, vice-voorzitster, secretaresse, schatbewaarster en past-voorzitster.

Over onze organisatie

SAMEN VOOR EEN MOOIERE WERELD

Vanuit ons gevoel voor solidariteit en vrijgevigheid trachten we met Agora Club Belgium de zwakkeren in onze maatschappij een hart onder de riem te steken.

We dragen ons steentje bij door enkele sociale projecten te steunen.

Onze projecten