Service

Samen voor een mooiere wereld

Vanuit ons gevoel voor solidariteit en vrijgevigheid trachten we met Agora Club Belgium de zwakkeren in onze maatschappij een hart onder de riem te steken.
We dragen ons steentje bij door enkele sociale projecten te steunen.

Stichting pelicano

Ons Nationaal Service Project

“Een warm hart voor kansarme kinderen”

Solidariteit betekent veel voor de jongsten uit onze samenleving, die het minder goed hebben.
Hun toekomst ligt in onze handen.

Stichting Pelicano wil kinderarmoede in België bestrijden. In de mate van het mogelijke zal elk kansarm kind wonende in België, geholpen worden in het voorzien van zijn/haar basisbehoeften.

Het doel is de kinderen duurzaam te begeleiden en steun te bieden tot ze als jong volwassene een diploma halen en een volwaardige rol kunnen spelen in onze maatschappij. We dragen deze organisatie een warm hart toe.

Tot op vandaag hebben we 10.000 EURO geschonken aan Stichting Pelicano, we hopen hen in de toekomst verder te kunnen steunen.

De samaritanen

Voedselbedeling in Brussel

“Je hebt nooit echt geleefd als je niet iets hebt gegeven aan iemand die het je nooit zal kunnen teruggeven”

Vanuit onze organisatie “4 Clubs 1 Vision” steunen we VZW “De Samaritanen” die daklozen en hulpbehoevenden in Brussel helpen met een wekelijkse voedselbedeling.

Christmas in a box

“Een hartverwarmend geschenk in koude dagen”

Een ander liefdadig initiatief van “4 Clubs 1 Vision”. Aan het einde van het jaar, toveren we een glimlach op de gezichten van daklozen en minderbedeelden in onze samenleving. Oorspronkelijk werden de “Christmas in a Box” geschenken in de vorm van schoendozen gemaakt. Intussen hebben ze alle vormen en formaten gekregen. De geschenken worden door de clubs geschonken aan een lokale organisatie, of aan de Samaritanen, aan de Restos du Cœur of aan het OCMW, die er op hun beurt voor zorgen dat het bij de personen terechtkomt die het het hardst nodig hebben.

WEBSITE BY OKAPPI X SPACEBOY