Over ons

Onze geschiedenis

Onze naam refereert naar de oude Griekse Agora, het ontmoetingspunt bij uitstek, waar het sociale leven zich afspeelde en waar burgers samenkwamen. Agora Club werd in 1987 opgericht in Frankrijk, onder het motto ‘Donner et Tolérer’.

Het acroniem AGORA heeft volgende betekenis:
action – générosité – ouverture d’esprit – respect – amitié
actie – vrijgevigheid – openheid van geest – respect – vriendschap

De eerste Belgische Agora Club (AC 1 Diest) werd op 11 maart 1995 gecharterd door stichtend voorzitster Anne-Marie Delsaerdt (later lid van AC 4 Aarschot). De leden waren seniorleden van Ladies’ Circle Belgium en kwamen uit verschillende hoeken van het land.

Agora Club Belgium werd als overkoepelende nationale organisatie opgestart in maart 2007, met stichtend nationaal voorzitster Jocelyne Parizel Govaerts (AC 3 Namur, heden lid van AC 13 Namur Val de Meuse). De allereerste Algemene Vergadering van ACB vond plaats in Profondeville op 30 juni 2007.

ons logo

een eenheid van betekenisvolle elementen

De Ginkgo Biloba is de heilige boom van het Oosten. Haar blad staat symbool voor onze eenheid en hoop.

Groen is onze kleur van harmonie, groei en toekomst.

De cirkel er omheen symboliseert de zon, als bron van energie en het zonnewiel verwijst naar geluk
en onze creatieve levenskracht.

Onze doelstellingen

Met Agora Club Belgium hebben we als doelstelling om:

  • de vriendschap en het begrip tussen onze leden te bevorderen,
  • sociale en culturele activiteiten te organiseren,
  • de uitstraling van onze vereniging in België en doorheen de wereld te bevorderen,
  • deze doelstellingen te realiseren door het organiseren van vergaderingen, voordrachten,
    gedachtenuitwisselingen.

onze werking

Onze clubs organiseren elke maand een statutaire vergadering waarbij er lokale, nationale en internationale agendapunten besproken worden. Ze nodigen boeiende sprekers uit, organiseren lezingen en diverse recreatieve activiteiten.

Het statutaire jaar van ACB begint op 1 juli en loopt tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Jaarlijks wordt er op nationaal en internationaal niveau een Algemene Vergadering (Annual General Meeting – AGM) georganiseerd.

We steunen diverse charity projecten op nationaal en internationaal niveau. Bovendien is elke Agora club vrij om aanvullend liefdadigheidsprojecten te steunen en activiteiten te organiseren om aan fundraising te doen.

WEBSITE BY OKAPPI X SPACEBOY